Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Dilovası’nda PTT merkez
güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişinin kurumu milyonlarca dolandırdığını öne sürdü. KİT Komisyonu üyesi olarak Sayıştay raporları doğrultusunda kamu kurumlarını denetlediklerini belirten Sertel, önümüzdeki yıldan itibaren
bu denetimlerin yapılamayacağını söyledi. PTT ile ilgili Sayıştay raporlarına yansıyan bilgileri paylaşan CHP’li Sertel, şunları söyledi:
1 MİLYON 414 BİN TL
“Kocaeli Dilovası PTT merkezinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir şahsa, Dilovası HGS Otoyol Acenteliği verilmiş, ilgili personel acentelik vazifesinden kaynaklanan PTT borçlarını kapatmadığı gibi, bahsedilen şubede kurduğu ikili ilişkilerde Dilovası Merkez müdürünün ve diğer personelin şifrelerini kullanarak borçlarını ödemediğinden dolayı adına tahsis edilen kredi hesabını açmış ve böylelikle PTT’ye borçlarını ödemeden işlem yapmaya devam etmiştir. Bahsedilen hadise 13/09/2012 ile 15/11/2013 tarih aralığında vuku bulmuş, bir yıllık süre zarfında bu kişi bahsedilen yöntemle 1 milyon 414 bin 896 lira PTT’yi zarara uğratabilmiştir.
KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUZ
Bu şahıs hakkında ve bu şahsın yaptıklarına göz yumanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı, bu şahsın
kim olduğu, o dönemde Dilovası PTT’de görev yapan müdürün kim olduğu, hangi şartlara istinaden bu şahsa
HGS acenteliği verildiği raporlara yazılmamıştır. Çünkü burada sorgulanması gereken hususlardan birisi ve en
önemlisi, acentelik faaliyetini yürüten bir kişinin PTT’de nasıl çalıştırılabildiğidir. Devleti zarara uğratanların
cezalandırılıp, cezalandırılmadığıdır. Varlık Fonu yöneticilerinden ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’dan bu
konuda kamuoyu adına bir açıklama bekliyorum.

”23 MİLYONLUK HIRSIZLIK, ZİMMET…
PTT’nin ana hizmet faaliyeti dışındaki şüpheli alacaklarının 2015 yılında 23 milyon 252 bin olduğu bilgisini
veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “23 milyon TL şüpheli hale gelen alacağın tamamına yakını yapılan
işlemlerin kontrol eksikliğinden dolayı çalınan veya zimmete geçirilen paralardan oluştuğu Sayıştay raporlarına
yansımış. Sayıştay denetimlerine rağmen bunların yaşandığı ve önlemediği PTT ve Varlık Fonu’na devredilen
diğer şirketlerin neden denetlenmesi gerektiğini bu rakamlar açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.