Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Kocaeli'de 4 yeni KHK ile görevinden ihraç edilen ve göreve iade edilenler

Ömer Can Türkmenoğlu İl Göç Uzman Yardımcısı

Ercan Bilal Taner -Tabip (Darıca)

Hülya Duran -Hemşire (Darıca)

Nurcan Keser -Sağlık memuru (Darıca)

Yenigül Ataş - Hemşire (Darıca)

Mehmet Hamdi Aytekin Uzman- Tabip (Derince)

Mehmet Demir -Hemşire (Gebze)

Özlem Uluçak -Ebe (Gebze)

Yakup Akar -Hemşire (Gebze)

Tülin Teker -Sağlık Memuru (Gölcük)

Emreh Gedikoğlu -Sağlık Memuru (Kandıra)

Manolya Medine Tülek Olgun- Hemşire (Karamürsel)

Ümit Uygur - Sağlık memuru (Karamürsel)

KOCAELİ'DE GÖREVE İADE EDİLEN İSİMLER
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre:
- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı.
- 367 kişi görevinden ihraç edildi.
- 124 kişi göreve iade edildi.
- 2 medya kuruluşu kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KURULDU

685 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kuruldu. 


Ayrıca 685 Sayılı KHK'da, komisyonun, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görev alanları yer aldı. 

Komisyon, görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi, devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerinden talep edebilecek. 

İHRAÇLAR

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı veya irtibatı olan kamu görevlerinin ihraçlarına ilişkin liste yer aldı. 

Buna göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 2, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansından 1, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 10, İller Bankasından 2, İçişleri Bakanlığından aralarında vali yardımcısı, kaymakam ve hukuk müşavirlerinin de olduğu 134, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 23, Türkiye İstatistik Kurumundan 2, Kamu Gözetimi, Muhasabe ve Denetim Standartları Kurumundan 1, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden 2 ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 186 kişi görevden ihraç edildi.