OHAL kapsamında yayımlanan 680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun  ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı  ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, "yurda dön"  ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan  çıkarılabilecek.