Apaydın, plaka basımında kullanılan mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bu yeni düzenleme ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa'da başlayacak daha sonra diğer illerde de hayata geçirilecek.

Apaydın bu yeni düzenleme için 15 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandığını ifade etti.

Her türlü suçta kullanılan sahte plakalara karşı önlem almak amacıyla harekete geçtiklerini ifade eden Apaydın,  plakaların mevzuatına uygun, orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.
Sahte plaka kullanımını engellemek için büyük bir hukuki süreç başlattıklarını açıklayan Apaydın, bu süreçte hangi imzanın etkili olacağını paylaştı.

Apaydın, sahte plakaların basım ve satışını engellemek için konuyu yargıya taşıdıklarını dile getiren Apaydın, şöyle konuştu:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."