Karara göre, Kısalar Köyü bölgesinde yapılaşmaya izin verilmeyecek, bu bölgede kireç, taş, kum, mermer, maden ocağı açtırılmayacak. Sadece elektrik enerjisi üretimi ile ilgili rüzgar enerji santrali kurulacaksa bunlara izin verilebilecek.