Bundan böyle devlet memurluğu için güvenlik araştırması şartı da aranacak. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı KHK’da bu değişiklik, “Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler” başlığı altında toplandı. Yeni düzenlemeye göre, devlet memurluğuna alınacaklarda istenen genel şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” şartı eklendi. Ayrıca “Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak” ise “bir daha atanamayacak şekilde devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren haller” kapsamına alındı.