Türkiye'nin en gelişmiş illeri olan İstanbul, Estonya; Kocaeli ancak Çek Cumhuriyeti seviyesinde bulunuyor. En az gelişmiş kent olan Ağrı ise Guatemala'dan biraz zengin kalıyor. Başkent Ankara, Litvanya, Türkiye'nin kişi başına düşen gelirde dördüncü sırasında olan Tekirdağ ise Barbados'a ulaşıyor. Kişi başına düşen gelirin illere göre dağılımı ve diğer ülkelerin kişi başına düşen milli gelirlerinin hem Türkiye'deki iller arasındaki uçurumu, hem de Türkiye'nin dünyadaki yerinin nerelerde olduğunu ortaya çıkardı.

İSTANBUL ÜLKE OLSAYDI

Türkiye'nin en fazla kalkınmış ili olan ve 19 bin 957 dolar kişi başına düşen gelirle ilk sırada yer alan İstanbul, kişi başına geliri 20 bin 160 dolar olan Estonya'dan yoksul, 19 bin 769 dolar kişi başına düşen geliri olan Çek Cumhuriyetinden biraz iyi bir durumda bulunuyor. Türkiye'nin en gelişmiş ili olan İstanbul tek başına bir ülke olsaydı, dünya sıralamasında ancak 45'inci olabilecekti. Kocaeli ise 46'ncı sırayı alacaktı. Yani, Yunanistan, Portekiz. Slovenya, Malta, Bahreyn, ve benzeri birçok ülkenin kişi başına geliri bu iki sanayi kentinden daha yüksek kalıyor.
AĞRI’DA REFAH GUATEMALA İLE AYNI

3 bin 880 dolar kişi başına gelirle Türkiye'nin en yoksul ili konumunda bulunan Ağrı ise Ermenistan ile Guatemala arasında bulunuyor. Ağrı bir ülke olsaydı kişi başına düşen gelir sıralamasında dünyada 117'nci olabilecekti. Türkiye'nin 4 bin 469 dolarla Ağrı'dan sonraki ikinci yoksul ili olan Şanlıurfa ise kişi başına düşen gelirde Gürcistan'dan biraz iyi El Salvador'dan ise daha kötü konumda bulunuyor. Şanlıurfa bir ülke olsaydı kişi başına düşen gelir sıralamasında dünyada ancak 108'inci olabilecekti. Antalya'da kişi başına gelir ise Hırvatistan düzeyinde kalıyor. Eskişehir, Arjantin; Yalova, Kazakistan; Çanakkale, Brezilya; Denizli Lübnan; Sakarya, Manisa, Malezya; Edirne, Burdur, Kayseri, Düzce, Meksika'nın düzeyinde seyrediyor.