Kocaeli Barosu Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılacak ödemelerini az bularak 2017 yılı tarifesinin iptali ve bu işlem ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulaması için Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na dava açtı.
 CMK avukatları bugün itibariyle 260 TL hakediş alıyorlar fakat yapılan kesintilerle birlikte kendilerine 170 TL net para ödeniyor.
 Söz konusu davada, 'CMK tarifesi 31.12.2016 tarih ve 29935 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017 yılı tarifesinde yer alan ücretlerin oldukça düşük olması nedeniyle işbu davanın açılması zaruri olmuştur. Dava konusu tarife açıkça hukuka aykırı olup, öncelikle yürütmenin durdurulması ile neticede iptali gerekmektedir.' sözlerine yer verildi.