Her müminin yüreğini burkan bu acı, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, Resul-i Ekrem'e, ashabına ve ehl-i beyt-e  muhabbet besleyen her müslümanın ortak acısıdır.
Şurası iyi bilinmelidir ki, Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol, Peygamber efendimizin yoludur. Hz. Hüseyin kuşkusuz bu yolda şahadetiyle zalimlere üstün gelmiştir. Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan bir ayrılık-gayrılık değil bir birlik ve beraberlik çıkarmaktır. Kerbela'yı anlamak Hüseyin'ce yaşamaktır. Unutmayalım ki tarihimiz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda yazdığımız nice zaferlerle doludur.
Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Aşure Gününü yâd ediyor, cennet gençlerinin efendisi Hz. Hüseyin'in şahsında İslam ve vatan uğruna şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyorum.